ویژگی های بازار بورس در نظریه اقتصاد اسلامی و اقتصاد ایران
36 بازدید
محل نشر: دانشگاه تربیت مدرس 1382
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی